Lekcie

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 38 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník

Veková skupina:

deti 0-6r, deti 7-14r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 8


Popis a špecifikácia:

Skupinový kurz (5-8 detí) pre deti vo veku 5 a 7 rokov zameraný na učenie sa hrou a vytvorenie pozitívneho vzťahu detí ku angličtine pomocou striedania dynamických pohybových aktivít, hier, súťaží, multimediálneho obsahu (video, rozprávky, pesničky) výtvarných a iných produktívnych a konverzačných aktivít.Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 38 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

deti 7-14r, teen 15-18r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 8


Popis a špecifikácia:

Konverzačné skupiny založené na interaktívnych aktivitách s multimediálnym obsahom (video, audio, social media), skupina 5-8 detí (60 minút)

Skupinový kurz (5-8 detí) pre teenagerov vo veku 14 až 16 rokov zameraný na učenie sa komunikatívnou metódou s cieľom odstrániť komunikačný blok a rozvinúť ich komunikačné schopnosti pomocou aktivít zameraných na všetky jazykové zručnosti (rozprávanie, písanie, čítanie, počúvanie a gramatika), využitím multimediálneho obsahu a tém blízkych tejto vekovej skupine (hudba, videá, filmy, seriály).kov; 14-16 rokov - (38 hodín/polrok)Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 38 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

teen 15-18r, dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 5 Max: 8


Popis a špecifikácia:

Skupinový kurz (5-8 študentov) s native speaker lektom pre študentov na stredne pokročilej úrovni (38 hodín/polrok)

 

Skupinový kurz (5-8 študentov) s native speaker lektorom pre študentov na stredne pokročilej úrovni anglického jazyka. Vyučovanie je vedené komunikatívnou metódou so zameraním na rozvoj všetkých jazykových zručností (hovorenie, písanie, čítanie, počúvanie a gramatika) pod vedením skúseného CELTA lektora z Veľkej Británie.Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 38 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

teen 15-18r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 8


Popis a špecifikácia:

Kurz zameraný na prípravu na maturitu z anglického jazyka, skupina 5-8 ľudí (60 minút), 17-18 rokov (38 hodín/polrok)

 

Skupinový kurz zameraný na prípravu študentov na maturitu z anglického jazyka. Výučba je vedená komunikatívnou metódou so zameraním na rozvoj všetkých jazykových zručností (hovorenie, písanie, čítanie, počúvanie a gramatika) pod vedením skúseného CELTA lektora.