Vzdelávanie / Jazyky / EN

Čomu sa venujeme

Sme rodinná jazyková škola vo Zvolene, ktorá sa zameriava hlavne na individuálnu výučbu a kurzy anglického jazyka v malých skupinách (2-4 študenti), pre deti aj dospelých.

 

Individuálna výučba, malé skupiny, kurzy s native speakerom, obchodná angličtina (Business English), angličtina pre mladých a deti. Toto všetko s dôrazom na komunikáciu.

 

V našej ponuke nájdete štandardné kurzy vedené komunikatívnou metódou ale bavia nás predovšetkým inovatívne metódy vyučovania angličtiny (konverzačné hodiny s multimediálnym obsahom pre mladých, debaty o seriáloch a filmoch v originálnom znení) a dynamické hodiny pre deti a ternagerov ale aj dospelých študentov.

O nás

Od svojho založenia sa profilujeme ako netradičná jazyková škola, ktorá ponúka inovatívne kurzy angličtiny pre teenagerov (konverzačné hodiny s multimediálnym obsahom pre mladých, debaty o seriáloch a filmoch v originálnom znení) ako aj dynamické hodiny pre mladých študentov.

 

Samozrejme, v našej ponuke nájdete aj štandardné kurzy zamerané na:

anglickú gramatiku

konverzačné zručnosti

prípravu na maturitnú skúšku z anglického jazyka

obchodnú angličtinu

individuálnu výučbu

 

Od septembra 2018 ponúkame aj možnosť skupinových kurzov (max. 8 v skupine).

Radi Vás privítame v príjemnom prostredí našej jazykovej školy v centre mesta Zvolen neďaleko Zvolenskej Európy.

Motto

Bringing English and Students Together

Obtiažnosť výučby:

  začiatočník     mierne pokročilý     pokročilý  

Veková skupina:

  deti 7-14r     teen 15-18r     dospelí 18+     35+  

Vhodné pre:   muži aj ženy

Certifikáty, osvedčenia, diplomy

  CELTA - Cambridge

Rozumieme potrebám študentov aj lektorov

Zakladatelia jazykovej školy a zároveň lektori Vladimír Dolinec a Lucia Dolincová sú držiteľmi medzinárodne uznávaného certifikátu Cambridge CELTA. Odborná kvalita výuky je našou prioritou.

 

Každý senior lektor v našej škole má dlhoročné skúsenosti s výučbou anglického jazyka a často aj cenné skúsenosti zo zahraničných pobytov či stáží. Samozrejme, dávame priestor aj talentovaným mladým lektorom, ktorí prechádzajú dôsledným a zodpovedným výberom. Pevnou súčasťou nášho tímu je aj native speaker lektor z Veľkej Británie (CELTA) pre autentickú skúsenosť pri komunikácii.

Metódy výučby

V našej jazykovej škole sa snažíme o vhodnú a vyváženú kombináciu vybraných overených metód výučby anglického jazyka. Našim sloganom je „Bringing English and Students Together“ čiže zblíženie študenta s angličtinou tak, aby si študent vytvoril pozitívny vzťah k jazyku a získal väčšie sebavedomie pri komunikácii.


Pozitívnym prístupom k výučbe sa snažíme našich študentov motivovať k schopnosti napredovať v zvládaní anglického jazyka nielen počas ale aj po absolvovaní kurzu. V takomto prípade je rozvoj jeho jazykových zručností najrýchlejší a znalosti, ktoré nadobudne sú najpevnejšie.

Naše kurzy anglického jazyka sú postavené na kombinácii komunikatívnej, audio-linguálnej a priamej metódy výučby angličtiny.

Naša metóda je zameraná na učenie sa jazyka prostredníctvom reálnej komunikácie. Naše dlhoročné skúsenosti ukazujú, že angličtina a jej učenie môže byť ľahšie, motivujúcejšie a zábavnejšie, ak je zamerané na oblasť, ktorá je študentovi blízka. Výhody tejto metódy sú zdôraznené najmä v modeli individuálnych hodín (1-2-1), kde je možné viesť riadenú komunikáciu s každým študentom individuálne pod dohľadom slovenského alebo native speaker lektora.

 

Kompletnú ponuku kurzov a cenník si môžete pozrieť - TU

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 38 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník

Veková skupina:

deti 0-6r, deti 7-14r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 8


Popis a špecifikácia:

Skupinový kurz (5-8 detí) pre deti vo veku 5 a 7 rokov zameraný na učenie sa hrou a vytvorenie pozitívneho vzťahu detí ku angličtine pomocou striedania dynamických pohybových aktivít, hier, súťaží, multimediálneho obsahu (video, rozprávky, pesničky) výtvarných a iných produktívnych a konverzačných aktivít.Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 38 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

deti 7-14r, teen 15-18r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 8


Popis a špecifikácia:

Konverzačné skupiny založené na interaktívnych aktivitách s multimediálnym obsahom (video, audio, social media), skupina 5-8 detí (60 minút)

Skupinový kurz (5-8 detí) pre teenagerov vo veku 14 až 16 rokov zameraný na učenie sa komunikatívnou metódou s cieľom odstrániť komunikačný blok a rozvinúť ich komunikačné schopnosti pomocou aktivít zameraných na všetky jazykové zručnosti (rozprávanie, písanie, čítanie, počúvanie a gramatika), využitím multimediálneho obsahu a tém blízkych tejto vekovej skupine (hudba, videá, filmy, seriály).kov; 14-16 rokov - (38 hodín/polrok)Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 38 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

teen 15-18r, dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 5 Max: 8


Popis a špecifikácia:

Skupinový kurz (5-8 študentov) s native speaker lektom pre študentov na stredne pokročilej úrovni (38 hodín/polrok)

 

Skupinový kurz (5-8 študentov) s native speaker lektorom pre študentov na stredne pokročilej úrovni anglického jazyka. Vyučovanie je vedené komunikatívnou metódou so zameraním na rozvoj všetkých jazykových zručností (hovorenie, písanie, čítanie, počúvanie a gramatika) pod vedením skúseného CELTA lektora z Veľkej Británie.Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 38 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

teen 15-18r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 8


Popis a špecifikácia:

Kurz zameraný na prípravu na maturitu z anglického jazyka, skupina 5-8 ľudí (60 minút), 17-18 rokov (38 hodín/polrok)

 

Skupinový kurz zameraný na prípravu študentov na maturitu z anglického jazyka. Výučba je vedená komunikatívnou metódou so zameraním na rozvoj všetkých jazykových zručností (hovorenie, písanie, čítanie, počúvanie a gramatika) pod vedením skúseného CELTA lektora.


Komentáre

ID: 000420